Pay Piyasası

section2

BIST piyasasını öğren,
Yatırıma hemen başla!

section2

Temel Bilgiler

Borsa İstanbul A.Ş. ile NASDAQ arasında 20/01/2014 tarihinde imzalanan stratejik işbirliği anlaşması sonrasında, Borsa İstanbul bünyesinde yer alan tüm piyasalar BISTECH adı verilen tek bir işlem platformu üzerinden hizmet vermeye başlamıştır.

Bu kapsamda Pay Piyasası’nın mevcut yapısı değişmiş ve Yıldız Pazar, Ana Pazar, Gelişen İşletmeler Pazarı, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı, Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı ve Yakın İzleme Pazarı oluşturulmuştur.

...

Yıldız Pazar (Z)

Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL ve üzeriolan payların işlem göreceği pazardır.

...

Ana Pazar (N)

Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır.

...

Alt Pazar (T)

Alt Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 75 milyon TL - 40 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır.

...

Yakın İzleme Pazarı - YİP (W)

Kotasyon Yönergesi'ne göre Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'dan çıkarılma sonucunu doğuracak gelişmelerin oluştuğu ortaklıkların paylarının işlem gördüğü pazardır.

...

Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı – YÜFP (K)

Borsa yatırım fonu katılma belgeleri, varantlar, sertifikalar, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının işlem görebildiği pazardır.

...

Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı – NİYİP (Q)

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen ortaklık paylarının ve Yönetim Kurulu'nca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının yalnızca nietlikli yatırımcılar arasında işlem görebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Nitelikli yatırımcı statüsünde olmayanlar bu pazarda işlem yapamaz.

...

Emtia Pazarı (E)

Borsada işlem görmesi uygun görülen emtia sertifikalarının işlem gördüğü pazardır.