Yetki Belgelerimiz

Yetki belgemize ulaşmak için tıklayınız.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri

I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
I.1 Paylar  ---  ---
I.2 Diğer menkul kıymetler  ---  ---
I.3 Kaldıraçlı alım satım işlemleri  ---  
I.4 Paya dayalı türev araçlar  ---  ---
I.5 Pay endekslerine dayalı türev araçlar  ---  ---
I.6 Diğer türev araçlar  ---  ---
II. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
II.1 Paylar İzni var  ---
II.2 Diğer menkul kıymetler İzni var  ---
II.3 Kaldıraçlı alım satım işlemleri  ---  
II.4 Paya dayalı türev araçlar İzni var İzni var
II.5 Pay endekslerine dayalı türev araçlar İzni var İzni var
II.6 Diğer türev araçlar İzni var İzni var
III. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde
III.1 Paylar İzni var
III.2 Diğer menkul kıymetler İzni var
III.3 Kaldıraçlı alım satım işlemleri İzni var
III.4 Paya dayalı türev araçlar  ---
III.5 Pay endekslerine dayalı türev araçlar  ---
III.6 Diğer türev araçlar  ---
IV. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti  İzni Var
V. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti  İzni Var
VI. Halka Arza Aracılık Faaliyeti  
VI.1 Aracılık yüklenimi  İzni Var
VI.2 En iyi gayret aracılığı  İzni Var
VII. Saklama Hizmeti  
VII.1 Sınırlı Saklama Hizmeti İzni var
VII.2. Genel Saklama Hizmeti  ---