section2

VİOP piyasasını öğren,
Yatırıma hemen başla!

section2
arrow_back Viop İşlem sözleşmeleri
Üç Aylık Gecelik Repo Oranı Vadeli İşlem Sözleşmesi

Dayanak Varlık

Üç Aylık gecelik repo oranı vadeli işlem sözleşmelerinde dayanak varlık, Borsa İstanbul Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı’nda gerçekleşen aynı gün valörlü gecelik miktar ağırlıklı ortalama basit faiz oranının aylık bileşik ortalamasıdır.

Sözleşme Büyüklüğü (Standart Sözleşme)

Parasal Değer= 1.000.000 TL
Sözleşme Büyüklüğü =1.000.000 × (N / 365) × 0,01
N: Vade ayındaki takvim günü sayısı

Uzlaşma Şekli

Üç Aylık gecelik repo oranı vadeli işlem sözleşmelerinde uzlaşma şekli, nakdi uzlaşmadır.

Günlük Uzlaşma ve Vade Sonu Uzlaşma Fiyatları

Günlük Uzlaşma Fiyatı

Günlük uzlaşma fiyatı Seans sonunda hesapların güncellenmesinde kullanılır ve aşağıdaki şekilde hesaplanarak en yakın fiyat adımına yuvarlanır:

a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı alınır.

c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,

d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının hesaplanamaması veya hesaplanan fiyatın piyasayı doğru yansıtmadığına kanaat getirilmesi durumunda, aşağıda belirtilen yöntemler tek başına ya da birlikte kullanılarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir.

a) Seans sonundaki en iyi alış ve satış kotasyonlarının ortalaması,

b) Dayanak varlığın spot fiyatı veya sözleşmenin diğer vade ayları için geçerli olan günlük uzlaşma fiyatları da dikkate alınarak hesaplanacak “teorik” fiyatlar.

Özel İşlem Bildirimleri yukarıdaki hesaplamalara dahil edilmez. Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından günlük uzlaşma fiyatının değiştirilme durumu saklıdır.

Vade Sonu Uzlaşma FiyatıN : vade ayındaki takvim günü sayısı
N0 : hesaplama periyodundaki iş günü sayısı
ni : ri faiz oranının geçerli olduğu takvim günü sayısı
ri : i günü için Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı’nda oluşan miktar ağırlıklı ortalama basit faiz oranı

Borsa İstanbul Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı’nda herhangi bir işlem gününde işlem yapılamadığı ve/veya gecelik ağırlıklı ortalama basit faiz oranlarının belirlenemediği günler için bir önceki iş gününe ait aynı gün valörlü gecelik ağırlıklı ortalama basit faiz oranı kullanılabilir.

Vade Ayları

Mart, Haziran, Eylül, Aralık. (Aynı anda içinde bulunulan aya en yakın 8 vade ayına ait sözleşmeler işlem görür.)

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır. Zararlar hesaplardan T günü sonunda tahsil edilirken, karlar hesaplara T günü aktarılır.

Sözleşmenin Vadesi ve Son İşlem Günü

Üç aylık gecelik repo oranı vadeli işlem sözleşmelerinde vade ve son işlem günü her vade ayının son iş günü olur.

Fiyat Kotasyonu ve Minimum Fiyat Adımı

Fiyat, faiz oranının 100 ile çarpılması sonrasında virgülden sonra iki basamak olacak şekilde işlem sistemine girilir. (Örnek: 10,05, 10,06 vb.) Minimum fiyat adımı 0,01’dir. Minimum fiyat adımının değeri;

1.Çeyrek (90 gün) için; 24,65753

1.Çeyrek (91 gün) için; 24,93151

2.Çeyrek (91 gün) için; 24,93151

3. ve 4.Çeyrek (92 gün) için; 25,20548

Baz Fiyat ve Günlük Fiyat Değişim Limiti

Baz fiyat, günlük fiyat değişim limitlerinin hesaplanmasında kullanılan ve sözleşmenin işleme açıldığı gün Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından belirlenen fiyat, diğer işlem günleri için ise bir önceki günün uzlaşma fiyatıdır.

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%50’sidir. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir üst fiyat adımına, alt limit ise bir alt fiyat adımına yuvarlanır.

İşlem Saatleri

09:30 - 18:15 saatleri arasında kesintisiz tek bir seansta gerçekleştirilir.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.