Yönetim Kurulu

Kadir Cenk ULUKARTAL
Kadir Cenk ULUKARTAL
Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Üye
Aslı USUL SEVER
Aslı USUL SEVER
Yönetim Kurulu Üyesi
İsmet Kemal ÇELİK
İsmet Kemal ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim TAŞDOĞAN
İbrahim TAŞDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi  Murahhas Üye
Sezai BEKGÖZ
Sezai BEKGÖZ
İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Yönetim

Kıvanç MEMİŞOĞLU
Kıvanç MEMİŞOĞLU
Genel Müdür
Aslı USUL SEVER
Aslı USUL SEVER
Genel Müdür Yardımcısı
İsmet Kemal ÇELİK
İsmet Kemal ÇELİK
Genel Müdür Yardımcısı
İbrahim TAŞDOĞAN
İbrahim TAŞDOĞAN
Genel Müdür Yardımcısı
Osman İlker SAVURAN
Osman İlker SAVURAN
Genel Müdür Yardımcısı
Saffet Ülker
Saffet Ülker
Genel Müdür Yardımcısı