İnsan Kaynakları

İntegral Yatırım, kuruluşundan itibaren insan merkezli çalışma anlayışıyla yola çıkmış ve insana yatırım yaparak büyümeye öncelik vermiştir. Sağduyulu ve stratejik bakış açısına sahip İntegral Yatırım İnsan Kaynakları Ekibi, nitelikli insan kaynağını şirket bünyesine katmakta ve bu kaynağı koruyarak geliştirmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İntegral Yatırım olarak İnsan Kaynakları politikalarımız ‘’İnsana Yatırım’’ı önceliklendirmektedir. Şirket stratejileri ve hedefleri doğrultusunda yeni personel alımını gerçekleştirmek ve sahip oldukları nitelikli çalışanlarının profesyonel becerilerini insan kaynakları araçları ile geliştirmektir.

GENEL İLKELER

  • Şirketin kurumsal yapısına uygun insan kaynağını seçerek eğitim, oryantasyon ve yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • Şirket aidiyetinin oluşturulabilmesi ve motivasyonların arttırılması adına, işbirliği ve dayanışmayı arttırıcı eğitim, etkinlik ve organizasyonlar oluşturmak.
  • Çalışanın şirket amaçları doğrultusunda davranması ve çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri eğitim programları hazırlamak.
  • Çalışanın bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak.

KARİYER YÖNETİMİ

Yetkinliklerini geliştiren, hedeflerini gerçekleştirebilen, kendini geleceğe yönelik hazırlayan her kademedeki çalışanın en etkin şekilde değerlendirilmesi, gelişimlerinin sağlanması, kariyer planlarının yapılması önem taşır.

İntegral Yatırım, tüm çalışanlarına kariyerlerini geliştirme, yükselme ve terfi imkânı sunmaktadır.

GENEL BAŞVURU

Siz de finans piyasalarında güçlü bir kariyere sahip olmak istiyorsanız Genel Başvuru Formuna tıklayarak özgeçmişinizi iletebilir ya da Açık İlanlarımız kısmına tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Genel Başvuru >

Başvuru Formu
Ik2 Ik2