arrow_back Makaleler

Testere Formasyonu Nedir?

Testere formasyonu, teknik analizde en sık gördüğümüz formasyonlardan biridir. Piyasaların kararsız olduğu dönemleri işaret ettiği gibi, yükseliş dönemlerinin ardından gelen bir düzeltme periyodu olarak da yorumlanır. Testere formasyonunun oluşumu grafiklerin yükseliş dönemlerinin sonunda veya düşüş dönemlerinin sonunda olabileceği gibi, yeni bir trendin başlangıcını da haber verebilir, bir dinlenme süreci olduğunu da haber verebilir.

Dolayısıyla testere formasyonu görüldüğünde, Temel Analiz ilkeleri büyük önem taşır. Çünkü piyasaların kararsız olduğunu belirten bu formasyon, olumlu ve olumsuz haberlerin ışığına göre şekillenmek konusunda çok elverişlidir.

Testere formasyonu görüldüğü dönemlerde, piyasalardaki işlem hacmi önceki dönemlere göre düşüş eğilimindedir. Adından da anlaşılabileceği gibi, testere gibi dişliler çizerek ilerleyen grafikte, alıcılar alma konusunda satıcılar da satma konusunda tereddütte kalırlar.

Not: Testere formasyonu, aslında kitabi veya eski bir tanım değildir. Çok yeni bir ifadedir. Şekil itibariyle dikdörtgen formasyonuna benzemekle beraber, dikdörtgen formasyonunda oluşan destek ve direnç seviyelerinin sıklıkla aşağı veya yukarı yönlü olarak ihlal edilmesi ve aynı zamanda da volatilitenin daha düzensiz olduğu durumlar için bu formasyonu dile getiren uzman isimler bulunmaktadır.

Testere Formasyonu’nda Doji Görünümü


Bu tereddütün giderileceği zaman, piyasalar normal seyrinde devam ederler ancak Testere formasyonu, bünyesinde çok fazla Doji barındırır. Doji formasyonu, piyasalarda kararsızlık ve trend dönüşünü işaret eden bir mum çubuğunu ifade eder ve sonra gelecek mum çubuğunun kapanışıyla teyidini alır. Doji Nedir yazımızdan dojiler hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Testere formasyonunun görüldüğü dönem içinde çok fazla doji olması beklenen bir durumdur. Testere formasyonu, yapısı gereği hacimlerin düşük seyrettiği veya çok kısa dönemli olarak artış yaşadığı dönemler olduğu için ve Doji Formasyonu da kararsız piyasalarda görüldüğü için bunu bir trend dönüşü olarak değerlendirmek hatalı olabilir.


Testere Formasyonu Ne Zaman Görünür?

Testere formasyonu, yapısı itibariyle yukarıda da belirttiğimiz gibi piyasaların kararsız olduğu periyotlarda görünür. Testere’nin uzunluğunu kestirmek çok güçtür. Bir ayı veya boğa piyasasının oluşacağını haber vermez.

Bu tip dönemlerde alıcılar ve satıcıların yaşadığı kararsızlıklardan dolayı fiyatlar sürekli olarak yukarı ve aşağı doğru hareket etme eğilimindedir. Bu eğilim sonucunda yeni açılan pozisyonların kar veya zarar durumu testerenin altında mı üstünde mi olduğuna göre değişir. Kısa süreli al-satlarla bunu bir fırsata çevirmek mümkün olabileceği gibi, riskleri de oldukça fazladır ve kayıplara da sebep olabilir. Bu sebeple çok fazla trader bekleme pozisyonuna geçerek piyasanın gideceği yönü anlamaya çalışır.

Ekonomik durgunluk dönemlerinde sıklıkla görülen testere formasyonu, büyük piyasa yapıcıların kararlarıyla şekillenir. Ancak Forex gibi manipülasyon ihtimalinin çok düşük olduğu borsalarda testere formasyonunun görülmesi, ilgili ülke merkez bankalarının para politikalarını bekleme aşamasında ve bu merkez bankalarının vereceği kararlar konusunda piyasalarda oluşan beklentilerin muğlak olması sonucunda da görünebilir.

Özellikle forex piyasalarında testere formasyonunun ne zaman sona ereceğini kestirebilmek için Günlük Ekonomik Gelişmeler büyük rol oynamakta ve bunların doğru yorumlanması gerekmektedir. Aynı zamanda kar al ve zarar kes özelliklerinin kullanımı da önemli bir Hedging mekanizması olacaktır.


Testere Formasyonundan Çıkışın İşaretleri

Testere formasyonundan çıkış için işaretler bulmak çok zordur. Yukarıda da değindiğimiz gibi bu dönemlerde temel analize yönelmek ve görülen dojilerin yanıltıcı olabileceğini akılda bulundurmak çok önemlidir.

Ancak testere formasyonundan çıkışın en net göstergelerinden biri volatilitenin artış göstermesi olarak yorumlanır. Testere formasyonu içindeki yükseliş ve düşüş dönemlerinde de volatilitede artış olabileceği için, bu artışın belli bir süre devam etmesi de gerekmektedir.

Testere formasyonu yatay iki kanal arasında hareket eder. Dolayısıyla bu kanalların yukarı ya da aşağı kırılması da formasyonun bozulacağının göstergesidir. Bu durumda da piyasanın tekrar mevcut kanalın içine girip girmeyeceğinin de takip edilmesi gerekir. Özellikle tek yönlü işlemler yaparken, testere formasyonunda kanalın yukarı kırılması durumda testere formasyonunun üst çizgisi önemli bir destek noktası haline gelir ve stop noktası da burası olur. Bu durumda testere formasyonunun kırılması bozulup, piyasalar tekrar düşüşe geçtiğinde bu stop noktası bir hedging mekanizması olarak çalışacaktır.


Testere Formasyonu Ne Kadar Sürer?

Testere formasyonu görüldüğü zaman bu durumun ne kadar süreceği önceden tespit edilemez. Ancak testere formasyonunun oluşum sebepleri üzerine yoğunlaşmak ve bu sebeplerin ortadan kalkmasını beklemek en doğrusudur. Ancak bu formasyonun görüldüğü sırada bazı risk ve fırsatlar da kendiliğinden ortaya çıkar.

Ne kadar süreceği bilinmeyen bu dönemlerde bireysel yatırımcılar daha ziyade alternatif yatırım araçlarına yönelirler. Bu da piyasada kurumsal yatırımcıların daha belirleyici rol oynamasına sebep olur.


Testere Formasyonu’nun Avantajları

Testere formasyonunun bazı avantaj ve dezavantajları vardır. Testere formasyonunun avantajları arasında kısa vadeli karlar, kaldıraç kullanımı ve spekülatif yatırımlarda bulunma başlıcalarıdır.


Kısa Vadeli Kar Elde Etme

Kısa süreli fakat küçük karlar elde etmek için önemli bir dönem olan testere formasyonunun görünümü, aynı zamanda benzer riskleri de beraberinde getirir. Ancak birden fazla kez teyit almış destek ve direnç seviyelerinin varlığı küçük karlar için elverişli bir ortamı işaret eder.


Kaldıraç Kullanımı


Özellikle forex yatırımlarında ve opsiyon borsalarında kaldıraç kullanımı ile birlikte küçük yatırımlarla büyük faydalar sağlamak olasıdır. Ancak bu durumda formasyonun bozulması ihitmali de daima bir risk faktörü olarak bulunmaktadır. Kaldıraç Nedir yazımızdan daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.


Çift Yönlü İşlemler


Çift yönlü işlemlerin mümkün olduğu borsalarda, testerenin alt noktasından long, üst noktasından short pozisyon açmak yatırımcılar için hem iniş hem de çıkış hareketlerden yararlanma imkanı sağlar. Burada da yine formasyonun bozulması durumu için bir hedging mekanizması geliştirmekte yarar var. Mutlaka kar al ve zarar kes özellikleri kullanılmalıdır.


Alternatif Yatırım Araçlarına Yönelme


Alternatif yatırım araçlarına yönelmek için doğru zamanlardan biri testere formasyonunun görüldüğü dönemlerdir. Zira kısa vadede küçük zarar ve karlar elde edilebildiği gibi, orta vadede formasyonun sürdüğü müddetçe kar ve zarar dengesinde pek büyük bir fark oluşmayacaktır. Bu sebeple daha risksiz ve sabit getirili bir alternatif yatırım aracına yönelmek piyasalarda çok fazla vakit geçirme imkanı olmayan yatırımcılar için doğru bir karar olabilir. Aynı zamanda para piyasalarında bir piyasa testere formasyonuna girdiği dönemde, daha yükseliş eğiliminde olan başka bir piyasaya geçiş veya belli bir araçta testere formasyonu yaşanırken başka bir araca geçmek de mantıklı bir yol olabilir.

Testere Formasyonu’nun DezavantajlarıBelirsizlik Ortamı


Belirsizlik ortamı nedir sorusunun yanıtı zaten teknik analizde testere formasyonunun görüldüğü zamandır diye cevaplamak mümkündür. Belirsizlik ortamları yatırımcılar için ürkütücüdür. Testere formasyonunda kar elde etmek de zarar etmek de çok sınırlı olsa da yatırımcı için en büyük maliyeti zamandır. Belirsizlik ortamlarında alınacak kararlar da aynı ölçüde yanıltıcı olabilmektedir.


Kısa Vadeli Zararlar

Kısa vadeli kar elde etmek kadar kısa vadeli zarar etmek de testere formasyonunun en net özelliklerinden biridir.

Testere formasyonunun oluşumundan bihaber bir şekilde direnç seviyesinden girilen pozisyonlar zararla sonuçlanabilir. Böyle bir durumda özellikle kaldıraç kullanımı risk faktörünü katlamaktadır.


Kaldıraç Kullanımı


Yine kaldıraç kullanımı da böylesi bir dönemde hem avantaj hem dezavantaj sağlar. Kendi paranızın 10 katına kadar kaldıraç kullanabilmeniz sebebiyle, testere piyasasında kaldıraç kullanmak, yüzde 10’luk bir fiyat hareketinin tüm paranızı kaybetmesiyle sonuçlanabilir. Bu sebeple kaldıraç kullanırken bir stop noktası belirlemek en mantıklısı olacaktır.


Duygusal Bozulma


Testere formasyonu özellikle birikiminin büyük bir kısmını piyasada değerlendiren yatırımcılar için psikolojik bir test haline gelir. Piyasaların ne yükseleceği ne de düşeceğini öngörebildiğiniz böylesi bir dönem tam bir pskikolojik test halini alır ve bu da yatırımcılar için yıpratıcı olabilir. Bu dönemlerde stres bozukluğu ve uykusuzluk baş gösterebilir.


Maliyet


Yukarıda, testere formasyonu döneminde piyasaların kararsız olması sebebiyle genellikle düşük volatilite göründüğünden bahsetmiştik. Ancak testere formasyonu içinde, yine kanaldan dışarı taşmadan büyük fiyat hareketleri de görülüyor ve bu da yüksek volatilite anlamına geliyor. Zaten bu dönemlerde volatilite grafiği de piyasalar gibi testere şeklini alıyor. Bu da, yine pozisyona yukarıdan giren yatırımcılar için ani kayıplar anlamına geliyor ve bu dönem içinde yaşanabilecek en olumsuz senaryo olarak öne çıkıyor.


Testere Formasyonunda Ne Yapmalı?


Testere formasyonu dönemlerinde bazı hedging mekanizmaları sizin için faydalı olacaktır. Yukarıda da bazı cümle aralarında anlattığımız bu mekanizmaları şöyle sıralayabiliriz.


Risk Yönetimi

Testere formasyonunun riskli bir süreç olduğunun ve bu dönemde etkili bir risk planlamasının çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Bu dönemde mutlaka her girmiş olduğunuz pozisyon için stop noktaları belirlemeniz, riski azaltmanız için önemlidir. Bu dönemde stop noktaları zararınızı minimize etmek için özellikle sizi koruyacaktır. Hedge Nedir yazımızdan daha detaylı bilgi alabilirsiniz.


Duygusal Kararlardan Kaçınmak

Tüm para piyasaları için duygusal karar vermenin tehlikelerinden uzmanlar sürekli olarak bahsediyorlar. Ancak böylesi bir dönemde duygusal kararlardan kaçınmak çok daha önemlidir. Zira, başarılı olacağına son derece inandığınız bir firmanın senetleri bile böylesi bir durumda iniş çıkışlar sergileyebilir. Dolayısıyla testere piyasası, duygusal kararlardan iki kere kaçınmayı şart koşuyor.


Temel Analize Yönelmek

Teknik analiz daima temel analiz ile desteklenmesi gerekir. Ancak testere piyasalarında bu daha çok önem kazanır. Zira testere formasyonundan çıkışı en net temel analiz unsurları gösterebilir. Bu dönemlerde daha çok ekonomik kararların takip edilmesi ve pay piyasaları özelinde, uluslararası yatırım kuruluşlarının kredi notları ile firmaların yapacağı büyük anlaşmalar formasyonun bozulacağına yönelik işaretler verebilir.


Portföy Derinliği Sağlamak


Portföyünüzü çeşitlendirmek sizi daima büyük zararlara karşı koruyacak bir hedging mekanizmasıdır. Bunu bir pay piyasası içinde değişik sektörlere portföyü dağıtmak olarak yorumlayabilirsiniz. Ancak endeks genelinde görülecek bir testere formasyonuna karşın başka sektörlerden de portföyler oluşturarak korunmak mümkündür.


Finansal Farkındalık Eğitimlerine Yönelmek

Finansal farkındalık eğitimleri de sadece belli bir dönem değil, her zaman bireysel yatırımcılara yol gösterici olacaktır. Ancak İntegral Yatırım’ın herkese ücretsiz olarak verdiği finansal okur yazarlık eğitimlerini takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Uzman eğitimci kadrosuyla İntegral Yatırım’da düzenlenen ücretsiz online eğitimlere yukarıdaki kartlardan başvurabilirsiniz veya Ücretsiz Online Eğitim Takvimi’ni kontrol edebilirsiniz.


Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

Para piyasalarında işlem yapın ya da ücretsiz denemeye hemen başlayın!