arrow_back Makaleler

Likidite Nedir?


Ekonomi dünyasında sıklıkla karşılaşılan bir terim olan likidite, bir varlığın kolay şekilde kayıpsız olarak nakde çevrilebildiğini ifade eder. Likiditenin yüksek olması, söz konusu varlığın hızla nakit paraya dönüştürülebileceği anlamına gelirken, düşük likidite ise dönüşümün daha zaman alıcı olduğunu gösterir. Özellikle finansal piyasalarda likidite kavramı yatırımcıların karar verme süreçlerinde önemli bir yere sahiptir. Yüksek likiditeye sahip piyasalar yatırımcılara hızlı alım-satım işlemleri yapma ile ani piyasa değişikliklerine çabuk tepki verme imkanı sunar. Likidite, sadece bireysel yatırımcılar için değil, aynı zamanda ekonomik sistemlerin genel sağlığı açısından da büyük öneme sahiptir. Siz de “Likidite ne demek?” veya “Yüksek likidite ne anlama gelir?” veya “Likidite artışı ne demek?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyorsanız detaylara göz atabilirsiniz.

Likidite Neyi İfade Eder?

Finansal terimler içinde oldukça önemli yere sahip olan likidite, finansal bir enstrümanın kolay şekilde nakit paraya çevrilebileceğini ifade eder. Yüksek likiditeye sahip bir varlık, piyasa koşullarında büyük kayıp yaşamadan hızlıca nakde dönüştürülebilir. Örneğin, BIST gibi hisse senetleri ve devlet tahvilleri gibi finansal enstrümanların alınıp satılabildiği kurumlar genellikle yüksek likiditeye sahiptir. Çünkü kolayca piyasada satılabilir.

Sadece bireysel varlıklar için değil, aynı zamanda piyasalar ve ekonomik sistemler için de önemli olan likidite kavramı, var olduğu piyasada işlem gören varlıkların ne kadar kolay alınıp satılabildiğini gösterir. Bu noktada “Yüksek likidite nedir?” sorusu da yatırımcıların akıllarını kurcalar. Yüksek likiditeli piyasalar, yatırımcıların hızlı alım-satım işlemleri yapmasına olanak tanıdğından, piyasa fiyatlarının daha istikrarlı olmasına yardımcı olur. Likiditenin düşük olduğu durumlarda ise varlıkları nakde çevirmek daha zaman alıcı olabilir. Özellikle finansal krizler sırasında önem kazanan bu durum esnasında eğer piyasalar yeterince likit değilse, varlık fiyatlarında büyük dalgalanmalar oluşabildiğinden ekonomik istikrar tehlikeye düşebilir.

Borsada Likidite Ne Demek?

Hisse senetleri, tahviller, para piyasaları araçları gibi finansal varlıkların hızlı şekilde nakit paraya dönüştürülebilmesi borsada likidite kavramına açıklık getirebilir. Borsa bağlamında likidite genellikle işlem hacmi ve piyasadaki alıcı ve satıcıların sayısı olmak üzere iki ana unsura dayanır.

İşlem hacmi, bir hisse senedinin veya diğer finansal enstrümanların yüksek işlem hacmine sahip olmasını ifade ederek, söz konusu enstrümanın likit olduğunu gösterir. Yüksek işlem hacmi, pek çok alıcı ve satıcının sürekli olarak işlem yapmaya hazır olduğu anlamına gelir. Bu da yatırımcının hisse senetlerini veya diğer varlıkları piyasa koşullarını büyük ölçüde etkilemeden hızlı şekilde satmasını kolaylaştırır. Diğer yandan bir borsa enstrümanının likiditesi, aynı zamanda piyasadaki aktif alıcı ve satıcı sayısına da bağlıdır. Alıcı ve satıcıların bol olduğu piyasalarda işlemler daha verimli şekilde gerçekleşir. Böylece yatırımcılar kısa sürede alım-satım yapabilir ve piyasa fiyatlarında ani değişikliklere maruz kalmadan işlemlerini tamamlayabilir.

Likidite Artarsa Borsa Ne Olur?

Yüksek likiditeli borsa ortamında, hisse senetleri hızlı şekilde alınıp satılabildiği için bu işlemler genellikle dar bir fiyat aralığında gerçekleşir. Bu durum yatırımcıların işlem yaparken daha az fiyat kaymasıyla karşılaşmaları ve piyasa koşulları ne olursa olsun işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri anlamına gelir. Likidite artışına dair borsada sıklıkla şu olumlu etkiler sayılabilir:

 • Yüksek likidite, fiyat dalgalanmalarını azaltabilir. Çünkü daha fazla alıcı ve satıcı olması, fiyatların aşırı yükselmesini ya da düşmesini engeller.

 • Daha fazla yatırımcının piyasada işlem yapmasını teşvik eder. Bu da işlem hacminin artmasına, piyasanın genel sağlığının iyileşmesine katkıda bulunur.

 • Yatırımcılar, varlıklarını kolayca nakde çevirebileceklerini bildiklerinde piyasaya daha fazla güvenirler. Böylece yeni yatırımcılar piyasaya girebilir, mevcut yatırımcıların daha aktif olması sağlanabilir.

 • Yüksek likidite, piyasa fiyatlarının gerçek değerleri daha iyi yansıtmasına yardımcı olur. Çünkü alım-satım işlemleri daha sık gerçekleşeceğinden fiyatlar piyasadaki bilgilere hızlı şekilde tepki gösterir.

 • Likiditenin artması, piyasalarda ani fiyat hareketlerinin olasılığını azalttığından yatırımcılar için riski düşürür.

Likidite Azalırsa Borsa Ne Olur?

Borsada likiditenin düşmesi, yani hisse senetleri gibi varlıkların alım satımının zorlaşmasının sonuçları şu şekilde özetlenebilir:

 • Piyasada daha az alıcı ve satıcı olacağı anlamına gelir. Bu durum alım-satım emirleri için yeterli karşı taraf bulunamadığından daha büyük fiyat dalgalanmalarına yol açabilir

 • Daha az likidite, genellikle daha düşük işlem hacmi ile ilişkilidir. Piyasanın sağlığının ve canlılığının azaldığını gösterir.

 • Likiditenin düşük olduğu piyasalar, yatırımcılar için daha az cazip hale gelir. Yatırımcılar, varlıklarını istedikleri zaman ve istedikleri fiyattan satamayacaklarından endişe ettiklerinden yatırımcı güvenini azaltır.

 • Likidite düşük olduğunda piyasa fiyatları mevcut bilgilere daha yavaş tepki gösterir. Piyasa verimliliğinin azalması anlamına gelen bu durum, fiyatların gerçek değerleri yansıtmaması sonucunu ortaya çıkarır.

 • Düşük likidite, yatırımcılar için daha yüksek risk demektir. Varlıklarını istedikleri zaman satamama veya düşük fiyata satmak zorunda kalma riskleri artar.

 • Likiditenin düşük olduğu piyasalarda büyük yatırımcılar tarafından piyasa manipülasyonu yapılması daha kolaydır. Çünkü işlem hacmi düşük olduğunda fiyatlar üzerinde daha büyük etki yaratılabilir.

Likidite ile Hacim Farkı

Finansal piyasalarda adından sıkça söz ettiren likidite ve hacim kavramları, piyasanın etkinliği açısından önemlidir. Yüksek likidite, bir varlığın hızlı ve kayıp olmadan satılabileceğini gösterir. Hacim ise belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilen işlemlerin miktarını ifade eder. Örnek vermek gerekirse, hisse senedinin veya başka bir finansal enstrümanın işlem hacmi, o dönemde kaç adet ya da ne kadarlık tutarda işlem gördüğünü gösterir. Bu iki kavram arasındaki farklar şöyle özetlenebilir:

 • Likidite, işlemlerin kolaylığını ve hızını ifade ederken, hacim işlem miktarını gösterir.

 • Yüksek hacimli piyasa her zaman likit olmayabilir. Başka bir deyişle, büyük işlem hacmi olabilir. Ancak söz konusu işlemler geniş fiyat aralığında gerçekleşiyorsa, piyasa yine de düşük likiditeye sahip olabilir.

 • Likit piyasa mutlaka yüksek hacimli olmak zorunda değildir. Bir piyasa dar fiyat aralığında hızlı işlemlere izin verse de toplam işlem hacmi düşük olabilir.

 • Yüksek likidite genellikle dar bir alış-satış makası ile ilişkilidir. Çünkü alıcılar ve satıcılar kolaylıkla araya gelebildiğinden fiyatlar daha istikrarlıdır.

 • Hacim durumu piyasanın aktivitesi gösterir. Yüksek hacim yüksek ilgi ve aktiviteyi, düşük hacim ise azalan ilgi ve aktiviteyi yansıtır.

Likidite ile Volatilite Arasında Ne Fark Var?

Finansal piyasalarda sıkça karşılaşılan likidite ve votalite kavramları özellikle büyük ve aktif piyasalarda önem taşır. Yukarıda da açıklandığı üzere likidite finansal bir varlığın kolay şekilde nakde çevrilebileceğini ifade eder. Volatilite nedir sorusuna ise varlığın fiyatının zaman içinde ne kadar değişkenlik gösterdiğini gösteren bir ölçüttür şeklinde yanıt verilebilir. Yüksek volatilite, finansal varlığın fiyatının kısa süre içinde önemli ölçüde yükselebileceğini veya düşebileceğini ifade eder. Bu da piyasa belirsizliği, ekonomik haberler, politik olaylar ya da sektörel değişiklikler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Volatilite yüksek olduğunda yatırımcılar için risk de artmış kabul edilir. Çünkü fiyat hareketlerinin tahmin edilmesi daha zor olabilir. Volatilite, genellikle piyasa duyarlılığının ve belirsizliğin bir göstergesi olarak kabul edildiğinden yatırımcılar için hem risk hem de potansiyel getiri anlamına gelir.

Likidite ve volatilite arasındaki en temel fark, likiditenin işlem hızı ile ilgili olması, volatilitenin ise fiyat dalgalanmalarının derecesi ile ilgili olmasıdır. Her iki kavram da piyasaları ve yatırım kararlarını farklı yönleriyle etkileme gücüne sahiptir. Örneğin, likidite yatırımcıların piyasaya giriş ve çıkış hızını etkilerken, volatilite yatırımın risk ve getiri profilini etkiler. Bu sebeple yatırımcılar genellikle her iki faktörü de dikkate alarak piyasa koşulları ile potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirebilirler.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

Para piyasalarında işlem yapın ya da ücretsiz denemeye hemen başlayın!