arrow_back Makaleler

Konsolide Ne Demek? Konsolidasyon Nedir?

Konsolide, İngilizcede (consolide-consolidation) kelime anlamı itibariyle birleştirme, takviye etme ve sağlamlaştırma anlamına gelmektedir. Fransızca’dan İngilizceye geçen bu sözcük (consolidé) pekiştirme anlamında (consolidér) birleştirme anlamında kullanılmaktadır.

Finansal açıdan bu tabirlere paralel olarak, birden fazla verinin birleştirilerek, tablonun daha net görünmesini ve finansal tabloların pekiştirilmesini sağlamaktadır diyebiliriz.

Konsolide Etmek Nedir?

Konsolide etmek veya konsolidasyon, en net tabiriyle, şirketler için karmaşık ve parçalı veri setlerini bir araya getirerek değerlendirmek, kısa vadeli borçların zamana yayılarak gelire uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve birden fazla şirketin bulunduğu holding veya şirketler grubu yapılarında finansal durumu daha net görmek için yapılan işlemlere denir.

Konsolide Yöntemleri Nelerdir?

Tam konsolidasyon ve kısmi konsolidasyon, yapılabilecek konsolide etme yönlemleridir. Özkaynak konsolidasyon yönetimi de bazı verilerin dahil edilerek yapıldığı bir konsolidasyon yöntemi olarak görünmektedir. Ayrıca, konsolide net dönem karı, özellikle halka açık firmalarda sıklıkla karşımıza çıkan bir tabirdir. Burada sadece dönem içinde elde edilen karın, giderlerden çıkarılması anlamına gelir ki aşağıda detaylarına değineceğiz. Ayrıca “konsolide olmayan” verilerin ne demek olduğuna da bakacağız.

Tam Konsolidasyon Nedir?

Tam konsolidasyon yönteminde, bir şirketler grubu veya holdinge bağlı olan bir şirketin tüm gelir, gider ve varlıkları ana şirkete (holdinge) aktarılarak ortaya çıkarılır.

Bu konsolide yönteminde holding veya şirketler grubunun bütün gelirlerine ek olarak, bağlı şirketlerin de tüm mali tabloları ana şirketlere aktarılır. Ortaklık bilançosu, bağlı ortakların varlıkları, öz kaynakları, şirkete karşı yükümlü olduğu alacak ve borçlar ile bağlı şirketlerin alacak ve borçlarının tamamı tam konsolide yönteminin içinde bulunur.

Özetle, holdinglerin tüm bilançolarına ek olarak, bağlı şirketlerin tüm gelir ve gider kalemleri de holding altında incelenir.

Kısmi Konsolidasyon Nedir?

Kısmi konsolidasyon yöntemi de tıpkı tam konsolidasyondaki gibi yöntemler kullanılır. Ancka burada bağlı şirketlerin ortaklık yapıları da dikkate alınarak hesaplanır. Yani bir şirketin yüzde 51’ine sahip bir holding varsa, alacakların, borçların, net varlıkların yüzde 51 oranında olan kısmı holdinglerin konsolidasyon hesaplamalarında kullanılır.

Öz Kaynak Yönetimi Nedir?

Öz Kaynak konsolidasyonu, bağlı olmayan şirketlerin bilançolarının hesaplanarak konsolide raporuna dahil edilmesidir. Bu, holdingin küçük ortağı olduğu şirketlerin varlık ve borçlarının, holdingin ortağı olduğu kadarlık bir bölümünün hesaplanmasıdır.

Bazı holdingler, tamamen küçük ortaklıklardan oluşmaktadır. Öz kaynak yönetimi o tip şirketler grubu için çok önemli hale gelmektedir. Holdinglerin tam kontrol sahibi olmadığı şirketler için konsolidasyon yönetiminde, çıkan sonucun ortaklık yüzdesi alınarak hesaplara dahil edilir.

Bilançoları Konsolide Etmek Neden Önemlidir?

Bilançoların konsolide edilmesi, hem yatırımcılar için hem de şirketler için büyük önem taşır. Konsolide net varlıklar, firmaların değerinin ortaya çıktığı bir hesaplama yöntemi olduğu gibi performansı ölçmede, doğru stratejiler belirlemede ve verimliliği görmede de çok önemlidir. Yeni yatırım kararlarının alınması, borçların yeniden düzenlenmesi ve gelecekte oluşabilecek kriz ve risklere karşı hazırlıklı olunması için önemlidir.

Konsolide varlıklarla alakalı olarak yapılacak çalışma neticesinde şirketler daha kolay risklere karşı varlıklarını hedge edebilirler ve büyüme kararlarını daha sağlıklı verebilirler. Ayrıca şirketin pay ihraç etmesi veya satması durumunda, şirketin gerçek değerini en doğru şekilde göstereceği için daha sağlıklı bir satış süreci yürütülür.

Konsolidasyon prosedürleri dört basamaktan oluşur. Bu basamakların her birinde dikkat edilmesi konular vardır.

1- Finansal Tabloların Birleştirilmesi

Prosedürlerin birinci basamağında toplulukta yer alan tüm işletmelerin finansal tablolarının birleştirilmesi yer alır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken şeyler ise şöyle sıralanır;


  • Benzer muhasebe politikaları

  • Aynı olmayan raporlama tarihleri

  • Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıklar

  • Önemsiz bağlı ortaklıklar (kontrol gücü olmayan)

  • Topluluk yapısındaki değişiklikler


2- Bakiye Eliminasyonu


İkinci basamakta topluluk içi işlemlerin ve bakiyelerin eliminasyonu yer alır. Bakiyelerin eliminasyonu yapılırken, kar ve zarar durumu göz önünde bulundurulur.


  • Topluluk içi zararlar ve kazançlar

  • Vergi etkileri

  • Sınıflandırmayı etkileyen topluluk içi anlaşmalar


Bakiye eliminasyonunda dikkate alınması gereken konulardır.


3- Düzeltmelerin Kayıt Altına Alınması


Her bir bağlı ortaklıktaki ana ortaklık yatırımının eliminasyonu ve şerefiyenin ve diğer düzeltmelerin kayıtlanmasından oluşan üçüncü basamakta ise düzeltme kayıtlarının yapılması ve Şerefiyenin itfası konularına dikkat edilir.


4- Paylara Dağıtım


Son aşamada kapsamlı karın ve özsermayenin kontrol gücü olmayan paylara dağıtımı gerçekleştirilir. Bu şekilde net bir konsolidasyon tablosu ortaya çıkarılır. Bu aşamada; Etkin sahiplik yüzdesinin belirlenmesi ve kontrol gücü olmayan payların ölçümü yönteminin seçimi aşamalarına dikkat edilir.

Kaynak


Borsa’da Konsolide Varlıklar Ne Anlam İfade Eder?

Borsa’da konsolide olmak iki anlamda karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri temel biri ise teknik analizde kullanılır ve birbirlerinden farklı anlamlar taşırlar. Temel analizde bakacağımız konsolidasyon, yukarıdaki işlemlerin bireysel yatırımcılar veya borsada pay senedi almayı düşünen kurumlar için geçerlidir. Teknik analizde ise bir tabirden ibarettir.


Konsolide Olan veya Olmayan Net Kar Nedir?


Borsada konsolidasyon, bireysel yatırımcıların üzerinde dikkatle durması gereken konulardan biridir. Bir temel analiz unsuru olan konsolide varlıklar, şirketlerin gerçek değerini göstermektedir. Buna göre yatırım yapılacak şirketle alakalı olarak verilecek kararlarda şirketin kar ve zarar durumunu da ortaya çıkarmaktadır.

Konsolide olan dönem karları veya net varlıklar, karar vermeyi daha da kolaylaştırır. Çünkü tüm tabloyu net ve şeffaf bir şekilde görebiliriz. Konsolide olmayan rakamlar ise geçici süreliğine açıklanmış ve yatırımcılara aşağı yukarı bir fikir vermek üzere oluşturulmuştur. İkisi de önemlidir. Zira, konsolide net kar ile işlem yaptığınız zaman daha doğru karar verebileceğiniz gibi, konsolide olmayan rakamlar ile bir tahmin geliştirerek öngörüde bulunabilirsiniz. Konsolide olmayan rakamlara göre işlem yaptığınızda risk faktörünüz daha yüksek olacaktır.

Temel analiz konusunda detaylı bilgi almak için Temel Analiz Nedir yazımıza da bakabilirsiniz.


Grafiklerde Konsolide Olmak Ne Demek?


Aynı zamanda bir teknik analiz tabiri de olan konsolidasyon, grafikler üzerinde çalışıldığında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bir grafikte yatay bir seyir izleyen ve kararsız bir dönem geçiren alıcılar ile satıcılar arasındaki mücadelenin ardından, yatay banttan çıkarak grafiğin yukarı veya aşağı doğru kırılması sonucunda bahsettiğimiz bir tabirdir.

Burada, grafik yatay bandı yukarı kırarsa alıcıların konsolide olduğunu gösterirken, aşağı doğru kırılması sonucunda da satıcıların konsolide olduğu anlamına gelmektedir. Grafikte konsolidasyonun olduğunun net göstergesi ise, işlem hacminin, yatay bant içindeki hacimden yüksek olmasından anlaşılır. Burada satıcıların konsolidasyonu, alıcıların karşısında satıcıların birleştiğini ifade eder. Alıcıların konsolidasyonu ise, alış pozisyonu alan kişilerin artmasıyla mümkün olur.


Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Para piyasalarında işlem yapın ya da ücretsiz denemeye hemen başlayın!