Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT) Halka Arz Özet Bilgiler

section2

Halka arzlara katılmak ve bilgi almak için formu doldurunuz,

section2

Özet bilgiler

İhraççı Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Eden Pay Sahibi Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ve Ortaklar
Halka Arz Tarihleri 7 - 8 Aralık 2023
Halka Arz Fiyatı 28,30 TL
Halka Arz İskonto Oranı 30,00%
Halka Arz Yöntemi Sabit Fiyatla Talep Toplama
Halka Arz Şekli Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı
Aracılık Türü En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 225.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye 265.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı 23,68%
Halka Arz Edilen Hisse Adedi 62.750.000
Tahsis Grupları ve Pay Oranları Payların %74'ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara
Payların %25'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara
Payların %1'i Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılara
Borsa Kodu MEGMT
İşlem Göreceği Pazar Yıldız Pazar
Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kaynak: Mega Metal Fiyat Tespit Raporu, İzahname

Mega Metal Kimdir?

2004 yılında Kayseri’de faaliyet gösteren Elbak Elektrolitik Bakır A.Ş’nin üretim tesislerini kiralayarak sektörde faaliyete başlayan Mega Metal her cins bakır hammaddeleri bakır konsantresi, blister bakır, anot bakır, katot bakır, bakır ve emaye ladein telin hurdaları, elektrolitik bakır, bakır filmaşin, bakır lama, bakır tel ve bilumum bakır yarı mamul ve mamullerinin imalatını, ihracatını, ithalatını, alım satımını ve pazarlamasını yapmak amacıyla kurulmuş olup faaliyet göstermektedir.

Şirket hammadde olarak temin ettiği katot bakırdan düşük akım için iletken özelliğe sahip oksijensiz elektrolitik bakır tel üretmektedir. İlk etapta katot bakırdan 8 mm çapında oksijensiz filmaşin üreten Mega Metal filmaşini hem yarı mamul olarak satmakta hem de çıplak ve kalaylı olarak mono tel, çok telli bükülü teller ve bobin tellere dönüştürerek satmaktadır.

Mega Metal Ne Üretir?

Şirket’in ürettiği ürünler elektrik, elektronik, iletişim, enerji, savunma ve otomotiv endüstrisi gibi çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Mega Metal ürünlerini kablo üreticilerine satmakta olup üreticileri bakır tel ürünlerini kablo haline getirerek yukarıda bahsi geçen sektörlere satışını yapmaktadır. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere tüm dünyada 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan Mega Metal’in en fazla ihracat yaptığı 5 ülke ise İtalya, Slovakya, Almanya, ABD ve Fransa şeklinde sıralanmaktadır. Şirket 2021 yılında üretimden satışa göre yapılan sıralamada İSO ilk 500 şirket içerisinde 100.sırada yer almıştır. Şirket’in üretim sahası Kayseri OSB içinde bulunmakta ve OSB’lerin üretim tesislerine sağladığı vergi, istihdam ve enerji teşviklerinden yararlanmaktadır.

Mega Metal’in Başlıca Ürün Grupları

- Bükülü Tel

- Çok Telli Ürünler

- Bobin Aktarma

- Mono Tel Ürünleri

Mega Metal 2018 yılı sonlarına doğru kendi bünyesinde oluşturduğu strateji doğrultusunda bakır tel alanında niş ürün olarak değerlendirilen katma değeri ve karlılığı yüksek süper ince bakır tel ürünlerinin üretimine ağırlık vermektedir. Şirket orta vadeli stratejisi doğrultusunda bakır tel üretiminin temel girdisini oluşturan Filmaş’in yarı mamul satışını kademeli azaltmaktadır. 2020 yılında toplam hasılatın ABD doları bazında %6,87’sini oluşturan Filmaşin satışı, 2021 yılında toplam hasılatın %6,59’una, 2022 yılında ise %4,87’sine gerilemiştir. 2023 yılının ilk yarısında ise Filmaşin satışlarının hasılat içindeki payı %0,10 seviyesine kadar gerlemiştir. Orta-Kalın Tel grubu satışlarını gelecekte azalan oranlarda sürdürme eğiliminde olan Mega Metal bu strateji doğrultusunda ürün portföyündeki mono tel süreçlerini yeniden düzenlemiştir.

Şirket’in satışlarının maliyetinin yaklaşık %87’sini hammadde maliyetleri (katot bakır, bakır filmaşin, kalay ve diğer yardımcı malzemeler) oluşturmaktadır. Firma üretimde kullandığı hammadde ve yardımcı malzemelerin ortalama %70’ini yurt içinden tedarik etse de sektörde hammadde fiyatları, bakır cevheri, konsantresi ve blister bakırın London Metal Borsası ve New York Emtia Borsası’nda oluşan uluslararası fiyat düzeylerini temel alınarak belirlenmektedir.

Mega Metal 2016 yılında 10.000 ton/yıl kapasiteli bir adet Upcast üretim hattını yeni Outokumpu makine ile değiştirerek yıllık kapasite 24.000 ton/yıl düzeyine çıkarttı. 2018 yılında aynı kapasitede yeni bir Outokumpu makinesi daha satın alan Mega Metal yıllık üretim kapasitesini 24.000 ton/yıl düzeyinden 48.000 ton/yıl düzeyine yükseltmiştir.

Mega Metal Elde Ettiği Fonu Nerede Kullanacak?

Kullanım Alanı

Kullanım Tutarı (%)

İnorganik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı

30%

Organik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı

20%

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanı

10%

Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı

30%

Finansal Borç Ödemeleri

10%

Toplam

100%

Kaynak: Mega Metal Fonun Kullanım Yeri Raporu

Fon kullanım özet bilgi.

  • İnorganik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı – Şirket halka arzdan elde edeceği net gelirin %30’unu, yeni şirket veya şirketlerib satın alınması ve satın alınacak şirket veya şirketlerin üretim ve satış kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla kullanmayı planlamaktadır.
  • Organik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı – Şirket halka arzdan elde edeceği net gelirin %20’sinin, yeni yapacağı üretim tesisleri ile bununla ilgili makine ekipman yatırımı ve mevcut tesisinde yapılmakta olan makine ekipman yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.
  • Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanı – Şirket söz konusu yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı için halka arzdan elde edeceği net fonun %10’unu kullanmayı planlamaktadır.
  • Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı – Halka arzdan elde edilecek net fonun %30’unun işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.
  • Finansal Borç Ödemeleri - Halka arzdan elde edilecek net fonun %10’una tekabül eden tutardaki kısmını kapatarak, finansman giderlerinin azaltılmasını ve karlılığının artırılmasını planlamaktadır.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.Ekler

MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN ANALİST RAPOR

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu