Çates Elektrik Üretim A.Ş..(CATES) Halk Arz Özet Bilgiler

Özet bilgiler

İhraççı Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Halka Arz Eden Pay Sahibi Çates Elektrik Üretim A.Ş. Ve Parla Enerji Yatırımları A.Ş.
Halka Arz Tarihleri 30 Kasım - 01 Aralık 2023
Halka Arz Fiyatı 57,15 TL
Halka Arz İskonto Oranı 20,00%
Halka Arz Yöntemi Sabit Fiyatla Talep Toplama
Halka Arz Şekli Sermaye Artırımı ve Ortak Pay Satışı
Aracılık Türü En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 140.405.000 TL
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye 165.200.000 TL
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı 20,01%
Halka Arz Edilen Hisse Adedi 33.050.000
Fiyat İstikrarı İşlemleri ve Taahhütler İhraççı, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağını taahhüt etmiştir. Şirketin mevcut pay sahipleri şirket paylarının BİST'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini taahhüt etti. Parla Enerji A.Ş. payların BİST'de işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle her açılış seansında, halka arz fiyatından yetkili aracı kurum aracılığıyla 1.651.000 adet günlük geçerli emir girecektir.
Tahsis Grupları ve Pay Oranları Payların %70'i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara
Payların %2'si Aydem Grubu Çalışanlarına
Payların %20'si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara
Payların %8'i Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara
Borsa Kodu CATES
İşlem Göreceği Pazar Yıldız Pazar
Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kaynak: Çates Elektrik Fiyat Tespit Raporu, İzahname

Çates Elektrik Kimdir?

1946 yılında Türkiye’nin ilk baz termik santrali olarak kurulan ÇATES A Santrali’nin 1982 yılında ekonomik ömrünü tamamlayarak kapatılmasının ardından devreye alınan ÇATES B Santrali, 2014 yılında özel sektör elektrik üretim dünyasındaki yerini almıştır. Türkiye’nin ilk ve tek yerli taş kömürü santrali olan Çatalağzı Termik Santrali, Zonguldak gibi Türkiye’deki en zengin kömür rezervlerinin olduğu lokasyonda bulunması, deniz kıyısındaki konumu ile benzerlerinden ayrılmaktadır. Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %2,25 karşılamaktadır. Şirket paylarının tamamı Aydem Holding A.Ş.nin %100 bağlı ortaklığı olan Parla Enerji Yatırımları A.Ş’ye aittir. Çates Elektrik ağır sanayide kullanılamayan, bölgenin taş kömürünün enerji üretiminde değerlendirilmesi için kurulmuştur. Artan enerji ihtiyacını yerli üretimle sağlamanın öneminin bilinciyle de 2.450 kcal/kg olan kazanlarını uygun nitelikteki yakın bölge kömürleriyle de beslemektedir. Santralin iki ünitesi bulunmaktadır ve toplam kurulu gücü 2x157,34 MW ile 314,68MW, yıllık üretim kapasitesi 2.286.GWh’tir.

Çankırı ve İnağzı maden saha yatırımı… Şirket kömür tedarikinde sürekliliği sağlamak ve birim maliyetleri aşağı çekmek için 2022 ve 2023/6’da toplamda 162 mn TL olmak üzere 2 maden sahası yatırımı yapmıştır. İnağzı için sadece ruhsat alınırken Çankırı sahası için ruhsata ek olarak tesis yatırımıda tamamlanmıştır. 10 yıllığına ruhsatı alınan Çankırı’da 31 mn ton kömür rezervi bulunmaktadır. Ruhsat süresinin sonunda Şirket’in süreyi uzatma hakkına sahiptir. İlgili yatırımın etkisiyle 2024 yılında birim kömür maliyetlerinin gerilemesi ve lojistik avantajı nedeniyle maliyeti düşük TTK payının artacak olması ve yükselecek ortalama kurun da etkisiyle EBITDA’da TL bazlı kayda değer bir büyüme beklenmektedir.

Santral Ekipmanları ve Üretim Süreci… Santral ekipmanı olarak tekrar kızdırıcılı, tek ocaklı, domlu tabii kazan iki silindirli, kondenserli türbin 3 fazlı generatör bulunmaktadır. Kazan kömürün yakılarak saf suyun kızgın buhara dönüştürülmesi için gerekli enerjinin elde edildiği prosestir. Çevre standartlarına uygun üretim yapan santralin soğutma suyu, denize yaptırılan bir mendirek sayesinde durgun sudan pompalarla alınmakta, santralde kullanılan kazan besleme suyu ise Dereköy mevkiindeki göletten gelmektedir. Tasfiyehanede işleme tutulan bu su, saf su haline getirildikten sonra sisteme verilmektedir.

Şirket dağıtım, üretim, toptan satış segmentinin olduğu önemli bir grupta yer aldığı için benzerlerine göre daha düşük dengesizlik maliyetine maruz kalabilmektedir. Grupta yenilenebilir şirketleri Yatağan Termik santrali ve Ege Bölgesinin dağıtım şirketleri yer almaktadır. Entegre bir grupta yer alınması sektörün dinamiklerinin daha iyi okunmasını beraberinde getirebilmektedir. Zonguldak’ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun bulunması sebebiyle kömür ihtiyacının önemli bir kısmı taş kömüründen sağlanmaktadır. Türkiye’de birkaç tane taş kömürüne dayalı santrallerde kömürün kalorifik değeri linyit santrallere göre daha yüksek olduğu için enerji verimliliği yüksektir.

Çates Elektrik Elde Ettiği Fonu Nerede Kullanacak?

Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. Şirket, halka arz gelirinin tamamını, mali borçluluğun azaltılması amacıyla, mevcut kredi borçlarını oluşturan ve 21 Haziran 2019 tarihli Kredi Sözleşmesi kapsamında borçların geri ödemesinde kullanmayı planlamaktadır.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

Ekler

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN ANALİST RAPORU

Çates Elektrik Üretim A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu