1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO) Halk Arz Özet Bİlgiler

Özet bilgiler

İhraççı 1000 Yatırımlar Holding A.Ş
Halka Arz Eden Pay Sahibi 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. Ve Ortaklar
Halka Arz Tarihleri 14 - 15 Kasım 2023
Halka Arz Fiyatı 125,00 TL
Halka Arz İskonto Oranı 32,60%
Halka Arz Yöntemi Sabit Fiyatla Talep Toplama
Halka Arz Şekli Sermaye Artırımı ve Ortak Pay Satışı
Aracılık Türü En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 40.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye 47.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı 20,21%
Halka Arz Edilen Hisse Adedi 9.500.000
Fiyat İstikrarı İşlemleri ve Taahhütler İhraççı, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, halka arza konu olmayan ihraççı paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya BİST'e veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetler eilişkin düzenleyici kuruma başvuruda bulunmayacağını taahhüt etmiştir. Ortaklar İhraççı paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca sahip olduğu payların, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve/veya BİST'e veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını taahhüt etmiştir. İhraççı ve Ortaklar ihraççı paylarının, halka arzın SPK tarafından onay tarihinden itibaren 1 yıl boyunca Borsa dışında da satmayacaklarını, satış veya devir anlamına gelebilecek herhangi bir işlem yapmayacaklarını taahhüt etmiştir.
Tahsis Grupları ve Pay Oranları Tamamı Eşit Dağıtım
Borsa Kodu BINHO
İşlem Göreceği Pazar Yıldız Pazar
Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kaynak: 1000 Holding Fiyat Tespit Raporu, İzahname


1000 Yatırımlar Holding Kimdir?

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. unvanı ile 2022 tarihinde kurulmuştur. 1000 Yatırımlar Holding A.Ş şirketinin 6 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 22,1%’i Üsame Erdoğan’a, 22,1%’i Mustafa Saim Birpınar’a, 22,1%’i Kadir Can Abdik’e, 9,35%’i Hüseyin Ardan Küçük’e, 9,35%’i Haris Pojata’ya, 15%’i EC Yatırımlar Holding A.Ş.’ye aittir. Yatırımlar Holding’in amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman organizasyon ve yöentim meselerlerini toplu bir bünye içerisinde yürütmektir. Bu suretle ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak böylece bu şirketlerin sağlıklı bir şekilde ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun olarak, ticari, sinai ve mali işlerde bulunmaktır. Holding taşımacılık/mobilite, enerji ve yazılım sektörlerinde yatırım faaliyetlerinde bulunmak üzere aşağıdaki şirketlere iştirak etmiştir.

1000 Yatırımlar Holding Ne İş Yapar?

1-) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri

Taşımacılık/mobilite sektörüne ilişkin olarak paylaşımlı elektrikli skuter kiralama faaliyetleri, Bin Ulaşım tarafından yurt içinde doğrudan 13 ilde ve yurt dışında Grup şirketleri vasıtası ile Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yürütülmektedir.

2-) Meta Mobilite Enerji A.Ş

Enerji sektörüne ilişkin olarak elektrikli araç şarj istasyonları satış, kiralama ve kurulum faaliyetleri Meta Mobilite Enerji tarafından yürütülmekte olup Türkiye’de 19 ilde toplamda 73 şarj israsyonu için teşvike hak kazanılmıştır. Teşvik kapsamında kurulumu planlanan ve devam eden şarj istasyonları haricinde çeşitli gerçek ve tüzel kişiler ile satış, kurulum ve iş birliği süreçleri devam etmektedir.

3-) Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş

Teknoloji sektörüne ilişkin olarak donanım/yazılım geliştirme ve pazarlama faaliyetleri Algoritma Donanım tarafından yürütülmektedir. Öncelikli olarak Grup Şirketleri’nin donanım/yazılım ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu ihtiyaçlar karşılanırken Algoritma’nın ürünlerinin ticarileştirme ve üçüncü kişilere pazarlanma çalışmaları devam etmektedir.

4-) Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş.

Altay Enerji yenilenebilir enerji üretim ve depolama alanında faaliyete başlamak üzere 2022 yılında kurulmuştur. EPDK’dan lisans alma süreci devam etmektedir. Altay Enerji, kuruluş sermayesini çeşitli fonlarda değerlendirmektedir.

5-) Go Sharing B.V: Şirket, Holdingin bünyesine bu yılın Şubat ayında katılmıştır. Hollanda ve Türkiye’de faaliyet gösteren Go Sharing elektrikli moped ve elektrikli bisiklet lisansları mevcuttur. 1000 Yatırımlar Holding yatırım stratejisini ve çıkış senaryosunu dünya ve Türkiye ekonomisi ile yerel ve uluslararası piyasalarda meydana gelecek gelişmeler doğrultusunda geliştirmektedir.

1000 Yatırımlar Holding Elde Ettiği Fonu Nerede Kullanacak?

  • Şirketin devam eden yatırımlarının geliştirilmesi- Şirket devam eden yatırımlarının sonuçlandırılması, alternatif sektörlerin ve pazarların araştırılarak yapılması, hizmet kapasitesi, kalitesi ve çeşitliliğini artırmaya yönelik mal ve hizmet alımlarının yapılması için çeşitli yatırımlar yapacaktır. Elde edilen fonun %80-85'i bu alanda kullanılacak. 
  • İşletme sermayesi olarak değerlendirilmesi- Şirketin ve yatırım yapmış olduğu şirketlerin genel işletme ihtiyaçlarının karşılanması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, kurumsallaşmaya yönelik gerekliliklerin karşılanması ve faaliyet giderlerinin karşılanması için fon ayrılacaktır. Elde edilen fonun %8-10'u bu alanda kullanılacak. 
  • Finansman ve borç ödemelerinde kullanılması- Şirketin ve yatırım yapılan/yapılacak şirketler için vadesine uygun olarak finansal ve ticari borçlarının ödenmesi için fon ayrılacaktır. Elde edilen fonun %7-10'u bu alanda kullanılacak. 

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.


Ekler

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN ANALİST RAPORU

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu Buradan Ulaşabilirsiniz.