arrow_back Duyurular

YTM Zamanaşımı Duyurusu

27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği”nin (Yönetmelik) 24 üncü maddesinin birinci fıkrası “Yatırım Hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirilerin, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrayacağı ve Merkezimize gelir kaydedileceği düzenlenmiştir.” hükmü ile 25 inci maddesininin ikinci fıkrasında “Bir sonraki takvim yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak olan her türlü emanet ve alacaklar tutarına bakılmaksızın içinde bulunan yılın Nisan ayının başından bir sonraki takvim yılın sonuna kadar liste halinde yatırım kuruluşunun kendi internet sitesinde ilan edilir”

Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca;

1- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi nedeniyle zamanaşımına uğrayacaktır.

2- Yatırımcılarımızın son işlem tarihi esas alınarak bu tarihten itibaren on yıllık sürenin dolacağı tarihe kadar geçerli kimlik belgeleri ile hesaplarının bulunduğu İrtibat Büro / Şubelere başvurmaları gerekmektedir. On yıllık sürenin dolacağı tarihe kadar Kurumumuza başvurmayan yatırımcılara ait yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirileri Yatırımcı Tazmin Merkezi ‘ne devredilecektir.

3- 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayacak olan tutarına bakılmaksızın her türlü emanet ve alacaklara ait müşteri listesi 01.04.2021 tarihinden itibaren (https://www.integralyatirim.com.tr/) internet adresimizde yayınlanacak olup, 31.12.2023 tarihine kadar yayında kalacaktır.
Bilgilerinize sunarız.

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ait yatırımcı listesi için tıklayınız.