arrow_back Duyurular

Yetki Belgelerinin Ticaret Sicilinden Terkini Hakkinda

Şirketimizin; sahip olduğu yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru sonucunda Şirketimiz, Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri uyarınca "geniş yetkili aracı kurum " olarak sınıflandırılmış olup, Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Aracı Kurumumuza verilmiş olan aşağıdaki yetki belgelerinin Ticaret Sicilinden terkini  15.01.2016 tarih ve 8990 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmuştur.

Yetki Belgesi Adı/İzin AdıTarihNo
Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi 02.09.2010 ARK/ASA-387
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi 02.06.2011 ARK/TAASA-187
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yetki Belgesi 30.03.2012 ARK/KAS-6
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzni03.09.2010  

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.