arrow_back Duyurular

Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) Hakkında Bilgilendirme

Değerli Müşterimiz,

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında anlaşma sağlanan “Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA)” kapsamında ABD dışındaki finansal kuruluşların, ABD’de vergi mükellefi olabilecek müşterilerini belirlemeleri ve bu müşterilerin varlık bilgilerini T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bildirmeleri gerekmektedir. FATCA kapsamında müşteri tanıma kriterleri belirlenmiş olup aşağıda verilmiştir :

Gerçek kişiler için;

- ABD vatandaşı olması
-  Doğum yerinin ABD olması
- Yerleşik ülkenin ABD olması
- “Green Card” sahipliği
- Çifte vatandaşlıktan birinin ABD olması
- TIN/SSN (Tax Identification Number/ Social Security Number) numarasının bulunması
- Kurumumuzda kayıtlı ABD adresi veya telefon numarası bulunması
- ABD’ye düzenli ödeme talimatıyla para transferi gerçekleştirenler

Tüzel kişiler için;

- Menşei / kuruluş yerinin ABD olması ve ABD’de vergi muafiyeti bulunmaması
- %25 ve fazlası hisseye sahip firma ortaklarının yukarıdaki kriterlere sahip bir ABD kişisi olması
- Kurumumuzda kayıtlı ABD adresi veya telefon numarası bulunması

yukarıdaki verilen kriterlerin herhangi birini taşıyan müşteri için FATCA mükellefiyetinin bulunup bulunmadığının tespit sürecinin işletilmesi gerekmektedir.

Düzenleme kapsamında neler bekleniyor?

ABD’de vergi mükellefi olan (yukarıda belirtilen şekilde ABD vatandaşı, ABD’de yerleşik olan, “Green Card” sahibi, vb.) müşterilerimizin bu durumlarını beyan etmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, ABD ile yukarıda belirtilen bağlantı noktaları bulunduğu belirlenen ancak ABD’de vergi mükellefi olmadığını beyan eden müşterilerimizin de bu beyanlarını belgelemek amacıyla imzalayacakları formu, gerektiği durumlarda uygun ek belge ile birlikte desteklemeleri istenmektedir. Müşterilerimizin kendilerinden talep edilen bilgi ve belgelerin tam, doğru ve zamanında paylaşması, hatalı veya eksik bilgi/belge paylaşımı nedeniyle, yetkili kurumlarca müşterilerimize uygulanabilecek olası yaptırımların önüne geçilebilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

FATCA düzenlemeleri çerçevesinde ABD ile Türkiye arasında imzalanacak olan karşılıklı bilgi değişimini düzenleyen anlaşma uyarınca, ABD’de vergi mükellefi olup olmadığının tespiti için öngörülen bilgi ve belgeleri sağlamayan ve mükellefiyet durumlarını beyan etmeyi reddeden gerçek ve tüzel kişilere, ABD kaynaklı gelirleri üzerinden, ABD veya ABD adına stopaj yapmaya yetkili kurumlar tarafından % 30 oranlı stopaj uygulanabilecektir.

FATCA kapsamında ilgili müşterinin kimlik bilgileri (örn; Ad, Adres, ABD Vergi Kimlik Numarası
[US Tax Identification Number -US TIN-]) ve finansal bilgileri (örn; Müşteri Numarası,
Kurumumuzdaki varlıklarının bakiyelerinin toplam değeri) T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığı’na (GİB’e) bildirilecektir.

Genel olarak FATCA ile ilgili detaylı bilgiye ABD Milli Gelirler İdaresi (IRS)’nin
http://www.irs.gov uzantılı internet adresinden ulaşılabilir. FATCA vergilendirme kriterlerine
sahip olunduğu takdirde daha detaylı bilgi ve tavsiye için profesyonel bir vergi danışmanı ile
irtibata geçilmesi önerilmektedir.

Not: FATCA ile ilgili olarak müşterilerimiz için hazırlanan bu duyuru sadece bilgilendirme
amaçlı olup, yetkili kurumlar (T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, ABD Milli Gelirler
İdaresi-IRS) tarafından yayımlanan ve yayımlanacak olan düzenlemelere, duyuru ve
rehberlere bağlı olarak bildirimler takip edilecektir.

Saygılarımızla,

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.


Bireysel Müşteri Beyan Formu picture_as_pdf

Tüzel Kişi Beyan Formu picture_as_pdf