arrow_back Duyurular

Pay Senedi A,B,C,D Grubu Düzenlemeleri

Değerli Yatırımcılarımız;

Sermaye Piyasası Kurulunun 30.10.2014 tarih ve 31/1080 s.k. sayılı kararı gereği, Borsa İstanbul’da işlem gören payların işlem esaslarının farklılaştırılmasına yönelik düzenlemelerde ABC olarak sınıflandırılan payların A,B,C,D grupları olarak yeniden düzenlenmesine ve aşağıdaki hususların 02.01.2015 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir.

o Piyasa, platform veya pazar bakımından;
Borsa pay piyasasında işlem gören payların (hisse senedi) işlem esaslarının belirli özellikleri dikkate alınarak farklılaştırılması ve bunların sınıflandırılması amacıyla söz konusu payların A, B ve C olmak üzere üç farklı grupta izlenmesine,

Pay piyasası dışında kalan; Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), Serbest İşlem Platformu (SİP), Nitelikli Yatırımcı İhraç Pazarı ve Gözaltı Pazarı’nda (GİP) işlem gören payların genel olarak D Grubu adı altında izlenmesine ve söz konusu payların içinde bulunduğu piyasa, platform veya pazarın özellikleri dikkate alınarak farklı işlem esaslarına tabi tutulmasına,

o Fiili Dolaşımdaki Pay (FDP) değeri bakımından, Borsa tarafından belirlenen değerleme dönemi itibarıyla FDP değerinin ortalaması;
30 milyon TL ve üzerinde olan payların, A Grubuna dahil edilmesine,
30 milyon TL’nin altında ancak 10 milyon TL ve üzerinde olan payların B Grubuna dahil edilmesine,
10 milyon TL’nin altında olan payların C Grubuna dahil edilmesine,

o A ve B grubu payların kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olabilmesine,
o Borsa tarafından belirlenen değerleme dönemi içerisinde ve hesaplama yöntemi ile Borsa fiyatı pay başına net aktif değerinin 1,5 katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının B Grubu’na,
o Borsa fiyatı pay başına net aktif değerinin 2 katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının C grubuna dahil edilmesine,
o Payların (hisse senedi) sınıflandırılması ve gruplar arası geçiş işlemlerinin belirlenecek değerleme dönemi ve veri seti üzerinden Borsa tarafından yapılmasına,
o Borsa’ya ilk defa kote olan şirket paylarının grubu belirlenirken; halka arz edilen payların (hisse senedi) değerinin dikkate alınmasına ve söz konusu payların değerlendirme sonrası dahil oldukları grupların kurallarına göre işlem görmesine,
o Söz konusu düzenlemenin 2 Ocak 2015 tarihi itibarıyla uygulamaya başlanmasına,
o SPK’ nın 23.07.2010 tarihli ve 21/657 sayılı, 23.09.2010 tarihli ve 28/821 sayılı Kararlarının 2 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla;

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.