arrow_back Duyurular

Pay Piyasası ve Gelişen işletmeler Piyasası Seans Saat Düzenlemesi

Pay Piyasası ve Gelişen işletmeler Piyasası (GİP) Birinci Seans Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında

Sayın Müşterilerimiz 
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun 30/05/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı toplantısında 1. Seans saatlerinin düzenlenmesi kapsamında ;

• Pay Piyasası’nda ve GİP’te 1. Seanstaki açılış seansı bitiş saatinin 9:35 olarak belirlenmesine,


• 1. Seans dahilindeki açılış seansı emir toplama süresinin 10 dakika kısaltılarak, 25 dakikadan 15 dakikaya düşürülmesine,


• 1. Seansın sürekli müzayede bölümünün saat 9:35’de başlatılarak, 10 dakika uzatılmasına,


• 1. Seans saatlerinin ekte yer alan tabloda belirtilen şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.


Karar doğrultusunda 1. Seans kapsamında değişecek olan açılış seansı, sürekli müzayede ve tek fiyat seansı aşamalarının süreleri ve saatleri ekte belirtilmiştir.