arrow_back Duyurular

İrtibat Büroları Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 21/02/2017 tarih, 2017/18 Sayılı kararı ile Gaziantep İrtibat Bürosunun, 24/02/2017 tarih, 2017/19 Sayılı kararı ile  İzmir İrtibat Bürosunun ve 27/02/2017 tarih, 2017/20 Sayılı kararı ile Antalya İrtibat Bürosunun kapatılmasına karar vermiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/03/2017 tarih 32992422-205.04.03-E.2786 sayılı yazısı ve 07/03/2017 tarih 32992422-205.04.03-E.3071 sayılı yazısına istinaden irtibat ofislerinin kapama işlemlerine başlanmıştır. 

Yatırımcılarımıza ve tüm ilgililere duyurulur.