arrow_back Duyurular

İntegral Yatırım Menkul Değerler ile Ulukartal Kapital Birleşme Duyurusu

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ulukartal Kapital Menkul Değerler A.Ş.'nin yönetim kurulları, 22.10.2014 tarihinde ayrı ayrı aldıkları yönetim kurulu kararları ile; İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'nin Ulukartal Kapital Menkul Değerler A.Ş. 'ni bütün aktifi ve pasifi ile kül halinde devralması ve Ulukartal Kapital Menkul Değerler A.Ş. 'nin tasfiyesiz infisahı kararını almışlardır. 

Alınan kararlar üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmuş, SPK 'nunda Kasım 2014 tarih ve 11574 sayılı cevabi yazısı ile anılan bu birleşmeye onay vermiştir. 

Aşağıdaki butonlardan birleşmeye ilişkin, "Birleşme Raporuna" ve "Birleşme Sözleşmesine" ulaşabilirsiniz.

Birleşme RaporuBirleşme Sözleşmesi