arrow_back Duyurular

III-37.1.b Sayılı Tebliğ'e İlişkin Tereddüt Olduğu İfade Edilen Hususlar hk.

İlgide kayıtlı yazınızda, 10.02.2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren III-37.1.b sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (III-37.1.b sayılı Tebliğ) ile, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin azami kaldıraç oranının 100:1’den 10:1’e düşürüldüğü ve ayrıca işlemlere başlayabilmek için asgari 50.000 TL veya muadili döviz tutarında başlangıç teminatı yatırılması zorunluluğu getirildiği ifade edilerek; söz konusu değişikliklere ilişkin Birliğiniz tarafından Kurulumuza muhtelif soru ve tereddütler iletilmiştir.

III-37.1.b sayılı Tebliğ'in geçici madde hükümleri açık olmakla birlikte, Birliğiniz tarafından Kurulumuza iletilen hususlar Kurulumuzun 24.02.2017 tarih ve 8 sayılı toplantısında görüşülmüş olup, III-37.1.b sayılı Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin olarak ekte (Ek) yer alan cevapların Birliğinize iletilmesine karar verilmiştir.

Ek: III-37.1.b sayılı Tebliğ ile ilgili tereddüt olduğu ifade edilen hususlara ilişkin cevaplar:

1. III-37.1.b sayılı Tebliğ’in yayım tarihi olan 10.02.2017 tarihi öncesi hesap açılmış ve 50.000 TL ve üstü tutarda başlangıç teminatı bulunan müşterilerin 10.02.2017 tarihine kadarki işlemleri sonucunda ve/veya para çekme ile bakiyesi 50.000 TL’nin altına düşmüş ise, 10.02.2017 tarihinden itibaren açılacak yeni pozisyonda 50.000 TL asgari başlangıç teminat tutarının hesapta bulunulması zorunluluğu var mıdır?

Öncelikle, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in (Yatırım Hizmetleri Tebliği) 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince işlem gerçekleştirebilmek için başlangıç teminatı olarak asgari 50.000 TL veya muadili dövizin hesaba yatırılması öngörülmüştür. Yatırım Hizmetleri Tebliği bunu kural olarak öngörmüş, geçici maddesinde ise yapılan değişiklikten etkilenmesi olası pozisyon sahiplerini gözetmiştir. Geçici maddenin birinci fıkrasında kaldıraç oranı ve asgari başlangıç teminat tutarının 14.01.2016 tarihli ve 29593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (III-37.1.a) hükümleri uyarınca uygulanması için “Tebliğ’in yayımı tarihi öncesi açılmış pozisyonlar” ifadesi kullanılmış, ikinci fıkrasında ise yine açık pozisyonlar için kaldıraç oranının 45 gün içerisinde (27.03.2017) uyumlu hale getirilmesi hükmedilmiş olup; dolayısıyla III-37.1.b sayılı Tebliğ’in yayımı tarihinden önce açık pozisyonu olmayan yatırımcıların yeni pozisyon açabilmeleri için 50.000 TL ve üstü tutarda başlangıç teminatı bulundurması gerekmektedir. Açık pozisyonu olan müşteriler için mevcut pozisyonların hedge’lenmesi ihtiyacı dikkate alınarak 50.000 TL sınırı aranmayacaktır. Yine, III-37.1.b sayılı Tebliğ değişikliği tarihinde açık pozisyonu olan müşteriler 50.000 TL teminat bulundurma zorunluluğu olmaksızın yeni pozisyon açabileceklerdir.

2. III-37.1.b sayılı Tebliğ’in yayım tarihi olan 10.02.2017 tarihinden önce açılmış ancak hesaba hiç para yatırmamış ve dolayısıyla hesapta hiç işlem gerçekleştirmemiş müşteriler için, 10.02.2017 tarihinden itibaren işlem gerçekleştirilmesinde 50.000 TL asgari başlangıç teminatının hesaba yatırılması talep edilecek midir?

Yukarıda yer alan açıklamalarımız çerçevesinde, III-37.1.b sayılı Tebliğ’in yayımı tarihinde açık pozisyonu olan yatırımcılar için 50.000 TL şartı öngörülmeyecek; bununla birlikte, sadece hesabı açılmış ancak açık pozisyonu olmayan müşterilerin işlemlere başlamak için 50.000 TL veya muadili döviz tutarını teminat olarak tutması gerekecektir.

3. III-37.1.b sayılı Tebliğ’in yayım tarihi olan 10.02.2017 tarihinden önce 50.000 TL tutarın altında bir tutarla açılmış ve işlem gerçekleştirilmiş müşteri hesaplarına ilişkin olarak;

Burada dikkat edilmesi gereken husus, 10.02.2017 tarihinden önce açılan hesaplarda müşterinin işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin veya 50.000 TL veya muadili döviz tutarının hesapta bulunup bulunmadığının önemli olmadığı, III-37.1.b sayılı Tebliğ’in yayımı tarihi olan 10.02.2017 tarihi itibariyle müşterinin hesabında açık pozisyon olup olmadığıdır. III-37.1.b sayılı Tebliğ’in yayımı öncesi bir şekilde işlemler gerçekleştirilmiş, ancak yayımı tarihinde açık pozisyonu bulunmayan müşterilerde yeni açılacak pozisyonlar için başlangıç teminat tutarı olarak 50.000 TL veya muadili döviz tutarı aranacaktır.

Bu kapsamda;

a. Şuan serbest teminat tutarı 50.000 TL’nin altında ise müşterinin yeni pozisyon açabilecek midir?

Yukarıda yer alan açıklamalar kapsamında; müşteri ancak hesabında açık pozisyonları olması halinde yeni pozisyon açabilecektir.

b. Şuan hesap bakiyesi 50.000 TL’nin altında olan hesaplarda yeni pozisyon açılabilmesi için, 10.02.2017 tarihinden önce açılmış ve halen açık bir pozisyonun olup olmadığının önemi var mıdır?;

Yukarıda yer alan açıklamalar kapsamında; 10.02.2017 tarihinden önce 50.000 TL’nin altında bir tutarla açılmış ve işlem gerçekleştirilmiş müşteri hesaplarında III-37.1.b sayılı Tebliğ’in yayımı tarihinde serbest teminat tutarı 50.000 TL’nin altında olsa dahi müşterinin açık pozisyonu varsa yeni pozisyon açılabilecektir. 10.02.2017 tarihi itibarıyla hesabında açık pozisyon olan yatırımcının hesabında 27.03.2017 tarihi itibarıyla 50.000 TL altında teminat olsa bile Tebliğde belirlenmiş yeni kaldıraç oranına uyum sağlanmış olmak şartıyla, pozisyonlar tamamen kapanıncaya kadar işlemlere devam edilmesi mümkündür.

Bu çerçevede,

i. III-37.1.b sayılı Tebliğ’in yayımı tarihi olan 10.02.2017 tarih öncesi açılmış ve halen açık bir pozisyonu olan müşteriler için 10.02.2017 tarihinden itibaren açılacak ilk pozisyonda 50.000 TL tutarında başlangıç teminatının bulunması zorunlu mudur?

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; III-37.1.b sayılı Tebliğ değişikliği öncesi açılmış ve halen açık bir pozisyonu olan müşteriler için 10.02.2017 tarihinden itibaren açılacak ilk pozisyonda 50.000 TL tutarında başlangıç teminatının bulunması zorunlu değildir.

ii. III-37.1.b sayılı Tebliğ’in yayımı tarihi olan 10.02.2017 tarih öncesi açılmış ve halen açık olarak devam eden bir pozisyonu olmayan müşteriler için 10.02.2017 tarihinden itibaren açılacak ilk pozisyonda 50.000 TL tutarında başlangıç teminatının bulunması zorunlu mudur?

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; III-37.1.b sayılı Tebliğ değişikliği öncesi açılmış ve halen açık olarak devam eden bir pozisyonu olmayan müşteriler için 10.02.2017 tarihinden itibaren açılacak ilk pozisyonda 50.000 TL tutarında başlangıç teminatının bulunması zorunludur.

4. III-37.1.b sayılı Tebliğ’in yayımı tarihi olan 10.02.2017 tarih öncesi deneme hesabı açılmış ve 6 günlük deneme işlemleri tamamlamış bir müşterinin 10.02.2017 tarihinden itibaren gerçek hesabında işlem gerçekleştirmeye başlamak istemesi halinde başlangıç teminat tutarı olarak asgari 50.000 TL’nin hesaba yatırılmış olması gerekli midir?

Burada dikkate edilmesi gereken husus, yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde müşterinin III-37.1.b sayılı Tebliğ değişikliği öncesi açık hesabının bulunup bulunmamasının önemli olmadığı, III-37.1.b sayılı Tebliğ’in yayımı tarihi itibariyle açık pozisyonunun olup olmadığıdır. Bu kapsamda, 10.02.2017 tarihi öncesi deneme hesabı açılmış ve 6 günlük deneme işlemleri tamamlanmış bir müşterinin 10.02.2017 tarihinden itibaren gerçek hesabında işlem gerçekleştirmeye başlamak istemesi halinde, müşterinin herhangi bir açık pozisyonu olmadığı göz önüne alınarak; başlangıç teminatı olarak asgari 50.000 TL’nin hesabına yatırılmış olması gereklidir.

5. Yukarıda yer alan değerlendirmeler kapsamında, 27.03.2017 tarihi sonrasında 50.000 TL sınırının uygulanmasına ilişkin olarak; 10.02.2017 tarihi itibarıyla açık pozisyonu olan ve Tebliğ’in geçiş hükmünden faydalanan yatımcıların hesaplarında 27.03.2017 tarihi itibarıyla 50.000 TL altında teminat olsa dahi, Tebliğde belirlenmiş yeni kaldıraç oranına uyum sağlanmış olmak şartıyla, pozisyonlar tamamen kapanıncaya kadar, yeni pozisyon açılması dahil işlemlere devam edilmesi mümkündür. Ancak herhangi bir anda pozisyonların tamamen kapanması halinde işlemlere yeniden başlanabilmesi için 50.000 TL başlangıç teminatı tutarı aranacaktır.