arrow_back Duyurular

BRENT Gapli Fiyat Hakkında

  BRENT (SABIT)
Fiyat Boşluğu 68.30 (BID) → 71.24 (BID)
Fiyat boşluğu başlangıç tarihi                                               08.01.2020 00:59:28
Fiyat boşluğu bitiş tarihi                                                       08.01.2020 04:00:00
Fiyat boşluğu yönü                                                            POZİTİF
Fiyat boşluğu oranı4.30%
Olağandışı fiyat hareketinin bilinebilen nedenine ilişkin açıklama    İRAN FÜZE SALDIRISI

 
 
  BRENT (DİNAMİK)
Fiyat Boşluğu 68.29 (BID) → 71.24 (BID)
Fiyat boşluğu başlangıç tarihi                                               08.01.2020 00:59:32
Fiyat boşluğu bitiş tarihi                                                       08.01.2020 04:00:00
Fiyat boşluğu yönü                                                            POZİTİF
Fiyat boşluğu oranı                                                            4.31%
Olağandışı fiyat hareketinin bilinebilen nedenine ilişkin açıklama    İRAN FÜZE SALDIRISI