arrow_back Duyurular

Başka portföylere ilişkin işlemlerin takip edilmesi ve/veya kopyalanması

Önemli Bilgilendirme

Müşterilerimizin Dikkatine

Kurul’un i-SPK.37.4 (15.07.2016 tarih ve 22/802 s.k.) sayılı İlke Kararı ile güncellenen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber’inde yer alan ‘’Başka portföylere ilişkin işlemlerin takip edilmesi ve/veya kopyalanması’’ başlıklı madde aşağıda yer almaktadır :

Başka portföylere ilişkin işlemlerin takip edilmesi ve/veya kopyalanması

‘’ Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin 45 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; müşterilere yatırım kuruluşları tarafından her türlü elektronik ortam aracılığıyla doğrudan sunulan veya yönlendirilen başka gerçek veya sanal portföylere ilişkin işlemlerin takip edilmesi ve/veya kopyalamasını sağlayan imkânların sunulması yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, aracı kurumlar tarafından doğrudan sunulmayan veya yönlendirilmeyen, müşterilerin kendi inisiyatifleri ile takip ettikleri veya kopyaladıkları gerçek veya sanal portföyler aracı kurumların sorumluluğunda bulunmamaktadır. Öte yandan bu imkanlara tamamen müşteri inisiyatifi ile ulaşılsa dahi aracı kurumlar bu nitelikteki yazılım ve donanımları müşteri talebiyle de olsa işlem platformlarına entegre edemezler. ‘’

Söz konusu madde uyarınca; platformunuz 22.07.2016 23:59:59’dan itibaren otomatik işlem yapan her türlü programın kullanımına kapatılacaktır. Pozisyonlarınızın takibi için gerekli önlemleri almanız gerekmektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,